işinin UZMANI

 

Kojenerasyon ile Bölgesel Isıtma Sistemi dizayn, uygulama ve işletmesinde Türkiye'de ilk ve tek Bölgesel Isıtma Sistemleri işletmeciliğinde Türkiye'nin en profesyoneli.

Mekanik Tesisat Proje ve Danışmanlık

Yapılarınızın tesisat projeleri teknolojik gelişmeleri takip eden, Makine Mühendisleri Odası tarafından yetkili SMM belgeli mühendislerimiz tarafından çizilip onay işlemi gerçekleştirilmektedir.
Proje çizim aşamasında alternatif sistemler incelenip hangisinin yatırımcı yararına olacağı değerlendirilmekte ve yatırımcı tarafımızca yönlendirilmektedir.

Projelendirme yapılırken düşük enerji ve yatırım maliyetli, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü sistemler arasından optimum olanı seçilmektedir.